DE MOEILIJKHEID IS ER EEN
TE BLIJVEN ALS JE GROOT WORDT.

Pablo Picasso

Missie

Stichting Kinderen en Kunst heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier Kunst dichter bij kinderen en jongeren te brengen.

Visie

Uitdagingen of problemen die op je pad komen, kun je aanpakken mits je creatief durft te denken. Creatief denken kun je leren op velerlei manieren. Kunst is hiervoor een uitstekend middel. Kijken naar kunst, leren over kunst en zelf kunst maken stimuleren je creativiteit. Leren je nieuwe mogelijkheden te zoeken en te vinden. Leren je samen te werken. Leren je meerdere bronnen aan te boren zowel binnen als buiten jezelf.

De projecten die kinderen en kunst ontwikkelen hebben een educatieve, maatschappelijke en kunstzinnige grondslag. Op interactieve manier werken jongeren met bedrijven / instellingen en professionele kunstenaars samen.

s